8 Şub 2017

SELÇUK TIP’TA ACİL SERVİSE YAPILAN BAŞVURULARIN SADECE %0.27’Sİ ÇOK ACİL

/

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi istatistiklerine göre son beş yıl içinde acil servise yapılan başvuruların bulunduğu raporda acil servise başvuran hastaların sadece %0.27’sinin çok acil olduğu belirlendi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi istatistiklerine göre Acil Servis’e başvuran hastaların yaklaşık %51’ini 20-34 yaş arası erkekler oluşturuyor. Kadınlarda ise bu durum %48 ile ortalama 22-34 yaş aralığında. Yine hasta başvurularının haftaya yayılımında ise en çok pazartesi günleri başvuru alınırken ortalama hasta yoğunluğu akşam 19:00-23:00 arası en yüksek seviyeye ulaşıyor. Acil servise başvuran hastaların hastaneye yatışının yapıldığı bölümlerde ilk sırayı Ortopedi ve Travmatoloji alırken sırasıyla Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Göğüs Hastalıkları olarak devam ediyor. Başvuru sebepleri bakımından ise en çok yaklaşık %20’lik oran ile harici nedenlerle yaralanma birinci sırayı alırken bunu yaklaşık %12’lik oran ile araç kazaları, yaklaşık %12’lik oran ile dolaşım sistemi hastalıkları, yaklaşık %11’lik oran ile düşme ve yaklaşık %5 ile zehirlenme ve diğer tıbbi sorunlar takip ediyor.

Son 5 yılın istatistiklerine göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hastaların %6’sı yani yaklaşık 23.500 hasta çeşitli servislere yatırılarak, %0.27’si yani yaklaşık 1040 kişi çeşitli yoğun bakımlara yatırılarak tedavi edildi. Bunun yanında %94’lük oran ile yaklaşık 357.000 hasta şifa ile ve haliyle taburcu edildi.

Acil servise başvuran hastaların sağlık güvencelerine göre ayrımında ise ilk sırayı yaklaşık %56’lık oran ile SSK’lı hastalar aldı.

Çok acil vaka oranı; %0.27

Son 5 yılda Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yaklaşık 382.000 hasta başvurdu. Yaş ortalamaları 22-34 arası olan hastaların %51’i erkek. Triaj kısmında ise oran dağılımı %27 yani yaklaşık 1050 hasta “Çok Acil”, %32 ile yaklaşık 120.000 hasta “Acil”, %68 ile yaklaşık 262.000 hasta ise “Acil Olmayan” hasta grubunda yer aldı. Cinsiyet dağılımında çok acil hasta grubunda erkeklerin daha çok başvuru yaptığı gözlenirken acil olmayan grupta ise kadın hastaların daha çok başvuru yaptığı saptandı.

Hastaların ortalama acil servislerde kalış süresi 262 dakika olarak hesaplanırken, kliniğe yatış oranı yaklaşık %7. Gün içinde hastane acil servisine en çok başvuru yapılan saatler 19:00-23:00 olarak belirlendi. Acil servisten konsültasyon istenme oranı yaklaşık  %14, en çok konsültasyon istenen bölüm ise %22 ile Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü oldu. Başvuran hastaların %94’ü yani yaklaşık 357.000 hastanın şifa ile taburcu edildiği saptandı.