16 Eyl 2019

16.09.2019 tarihinde özdeğerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

/

22.07.2019-09.08.2019 tarihleri arasında yapılan Öz Değerlendirmenin bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantı Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Prof.Dr.İnci Kara ve Kalite Yönetim Birimi Başkanlığında, Hastane Başmüdürü Öğr.Üyesi Mehmet Gülhan ,Sağlık ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Belgin Şanlı,Hastane müdür yardımcıları ve ilgili Bölüm Kalite Sorumlularının katılımıyla Başhekimlik toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Öz Değerlendirme raporu değerlendirilmiş olup, raporun ilgili birimlere sevk edilmesi ve tespit edilen eksikliklerin ivedilikle tamamlanması kararlaştırılmıştır.