27 Kas 2019

Sağlık Hizmeti Alım Protokolü

/

Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında TBMM ile kurumumuz arasında “Sağlık Hizmetleri Alım Protokolü” imzalanmıştır.