20 Şub 2021

Çocuk Acı̇l Servı̇sı̇mı̇z Yenı̇ Yüzüyle Daha Bı̇r Pedı̇atrı̇k Görünüm Kazandı

/

Selçuk Tıp Pediatrik Acil ünitesi içindeki Merkezi alanın küçük ünitelere bölünmesiyle, merkezi monitör sisteminin hizmete girmesi ve bu hafta içinde duvarlarının çocuklara yönelik görsel içerikle donatılmasıyla daha modern ve daha çocuksu bir hüviyet kazandı. Yenilenen yüzü ile Selçuk Tıp Çocuk Acil Ünitesi tüm halkımızın hizmetine sunulmuştur.