21 Mar 2022

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMLERİ(İKYD) HASTANEMİZDE BAŞLADI

/

Dolaşımı durmuş bir kişinin spontan dolaşımını tekrar sağlamak amacı ile ileri hava yolu uygulamaları ve damar yolu açma teknikleri, şoklanabilir ritimlerde elektriksel tedavi ve kılavuzda önerilen ilaçlar da kullanarak yapılan resusitatif uygulamaları ekip ve koordinasyon gerektiren bir müdahaledir. Hastane yönetimimizin girişimi, Eğitim Birimi’nin organizasyonu, Dekanlığımızın ev sahipliğinde ve Acil Tıp Anabilim Dalından Doç. Dr. Hasan KARA’nın katkılarıyla ekip üyeleri olan sağlık çalışanlarımızın bilgilerini güncel tutmak ve pratiklerini pekiştirmek amacıyla İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) eğitimi başlatılmıştır.

04.02.2022 tarihinde başlayan eğitimler hemşire, ebe, ATT, paramedik, anestezi tekniker ve teknisyenleri grubu çalışanlarımıza her hafta Cuma günü, pandemi nedeniyle 25 kişilik gruplar halinde saat 10.00-11.00 arası teorik eğitim, saat 11.00-12.00 arası uygulama eğitimi şeklinde Acil Tıp Anabilim Dalından Doç. Dr. Hasan KARA ve ekibinin katılımıyla teorik ve pratik anlatımı gerçekleştirilmektedir.

İlgili tüm personellerimizin eğitimi tamamlanana kadar devam edecek olan program sonunda, katılım belgesi verilecek olup emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.