Ambar

TARİHÇE

Hastanemizin ambarı 2008 yılında 5018 sayılı kanunun 44. maddesi gereğince taşınır mal yönetmeliğine uygun şekilde kurulmuştur. Aktif olarak 2009 yılında kullanılmaya başlanmıştır.Bölümümüz şu anda 7 ana depo, 1 ek depo, 1 ardiye depo, 1 muayene kabul ünitesi, 4 soğuk hava deposu ile hizmet vermektedir.

YER VE KAPASİTE

Hastanemizde ambar bölümü bodrum katında farklı bloklarda yer almaktadır.7 adet ana ambar bölümü, 1 adet tıbbi malzeme ek deposu ve 1 adet ardiye olmak üzere 9 bölümden oluşmaktadır:

-İaşe Ambarı

-Temizlik Malzeme Ambarı

-Tıbbi Malzeme Ambarı

-Kimyasal Malzeme Ambarı

-Diğer Sarf Malzeme Ambarı

-Eczane Ambarı

-Demirbaş Ambarı

-Ek Malzeme Deposu

-Ardiye Depo

FAALİYET ALANI

Ambarda bulunan bölümler taşınır kayıt kontrol yetkilileri sorumluluğunda faaliyet göstermektedir. Taşınır kayıt kontrol yetkilileri idari anlamda hastane müdür yardımcısına daha sonra ilgili başhekim yardımcısına karşı sorumludur. Mali anlamda ise taşınır kayıt kontrol yetkilileri başhekime karşı sorumludur. Ambar biriminin amacı taşınır malzemelerin etkin ve faydalı kullanımını sağlamaktır. Ambar birimi hastanemizin tüm birimlerine hizmet vermektedir.

OLANAKLARI

Hastanemizin tüm faaliyetlerinde kullanacağı ilaç, kırtasiye, mefruşat, yedek parça ve dayanıklı taşınırlara ihtiyaç duyan klinik, poliklinik, laboratuar, idari ile ambar birimi tarafından; adı, kodu özellikleri ve ihtiyaç miktarı yazılarak, varsa şartnamesi ile birlikte düzenlenen Malzeme Talep Fişi ile gelen talepler, miktar, ambar mevcudu, önceki yıl tüketimleri, son giriş tarihi ve fiyatı kontrol edilmek suretiyle, ambar analizleri ilave edilerek, Satın alma Birimi tarafından alıma esas değerlendirilmek üzere, Satın alma Komisyonuna sunulur.

PERSONEL DURUMU

Müdür Yardımcısı (1)

Ambar Ayniyat Şefi (1)

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri (6)