Ameliyathane Yürütme Kurulu

Prof. Dr. İnci KARA
Başhekim Yardımcısı

Başkan

Prof. Dr. Jale Bengi ÇELİK
Anestezi ve Reanimasyon A. D.

Üye

Prof.Dr. Özcan KILIÇ

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İbrahim Özkan ÖNAL
Anestezi ve Reanimasyon A. D.

Üye

Doç. Dr. Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU
Kadın Doğum A. D.

Üye

Doç. Dr. Mehmet Ali ACAR
Ortopedi A. D.

Üye

Doç.Dr.Üyesi İlhan ECE
Öğretim Üyesi

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Metin GÜNDÜZ
Çocuk Cerrahi A. D.

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Osman AKDAĞ
Plastik Cerrahi A. D.

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Çağdaş ELSÜRER
K.B.B. Öğretim Üyesi

Üye

Doç.Dr. Şaban GÖNÜL

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Hakan AKBAYRAK

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Mert ŞAHİNOĞLU

Öğretim Üyesi

Bilnur SİLAY
Kalite Birim Soruımlusu

Raportör