Başmüdürlük

BAŞMÜDÜR

Öğr.Gör.Mehmet GÜLHAN

MÜDÜR

Fatih TUNA

HASTANE MÜDÜR YARDIMCILARI

Hasan DUMAN
Ürkiye ARAS GENÇ
Volkan YERCİ
Bekir KASAP
Mahmut UYAR
Zülfiye AKGÖL
Mehmet Ali ERKAL
Arzu YARALI (Birim Sorumlusu)