Müdürlük

HASTANE MÜDÜRÜ

Fatih TUNA

HASTANE MÜDÜR YARDIMCILARI

Ürkiye ARAS GENÇ
Zülfiye AKGÖL
Mehmet Ali ERKAL
Eyüp GÖKÇE
Mehmet KARADENİZ
Volkan YERCİ
Mahmut UYAR