Başmüdürlük

BAŞMÜDÜR VEKİLİ

Volkan YERCİ

MÜDÜR

Fatih TUNA

HASTANE MÜDÜR YARDIMCILARI

Hasan DUMAN
Ürkiye ARAS GENÇ
Zülfiye AKGÖL
Mehmet Ali ERKAL
Eyüp GÖKÇE
Mehmet KARADENİZ