Beyin Ölümü Kurulu

Doç.Dr. Hüseyin YILMAZ

Başhekim (Başkan)

Prof. Dr. İnci KARA
Başhekim Yardımcısı

Asil Üye

Prof. Dr. Jale Bengi ÇELİK
Anestezi Uzmanı

Asil Üye

Prof. Dr. Ateş DUMAN
Nöroşirurji Uzmanı

Yedek Üye

Doç.Dr. Haluk GÜMÜŞ
Nöroloji

Yedek Üye

Doç.Dr. Gökhan ÖZDEMİR
Nöroloji

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Hakan EKMEKÇİ
Nöroloji Uzmanı

Asil Üye

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe KARTAL
Çocuk Nöroloji
Dr.Öğr. Üyesi İskender KARA
Anestezi

Yedek Üye

Fatma YEŞİLDAŞ

Asil Üye