Beyin Ölümü Kurulu

Prof .Dr. Hüseyin YILMAZ

Başhekim (Başkan)

Prof. Dr. İnci KARA
Başhekim Yardımcısı

Asil Üye

Prof. Dr. Jale Bengi ÇELİK
Anestezi

Asil Üye

Prof. Dr. Ateş DUMAN
Anestezi

Yedek Üye

Prof. Dr Resul YILMAZ
Pediatri Yoğun Bakım Uzmanı

Asil Üye

Doç.Dr. Haluk GÜMÜŞ
Nöroloji

Yedek Üye

Doç.Dr. Gökhan ÖZDEMİR
Nöroloji

Asil Üye

Doç.Dr. Alaaddin NAYMAN
Radyoloji Uzmanı

Asil Üye

Doç .Dr. Ayşe KARTAL
Çocuk Nöroloji

Asil Üye

Dr.Öğr.Üyesi Hakan EKMEKÇİ
Nöroloji

Yedek Üye

Dr.Öğr. Üyesi İskender KARA
Anestezi

Yedek Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hakan CEBECİ
Radyoloji Uzmanı

Yedek Üye

Fatma YEŞİLDAŞ

Asil Üye