Bilgi Edinme Birimi

TARİHÇE

Bilgi Edinme Birimi 2015 yılında kurulmuştur. Birimde 1 idari personel hizmet vermektedir.

YER VE KAPASİTE

B-D blok koridoru üzerinde bulunmaktadır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu mevzuatına göre oluşturulan birim, Hastanemiz Başhekimliği’ne ve Nöbetçi Müdürlüğü’ne verilen dilekçeler, BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvuruları, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla yapılan SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) müracaatları, Bilgi Edinme Başvuru Formu, e-posta başvuruları alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.

İLETİŞİM (DAHİLİ)

45325