Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

TARİHÇE

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi 2010 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Birimde 1 idari personel hizmet vermektedir.

YER VE KAPASİTE

Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi; B-D blok koridoru üzerinde bulunmaktadır.

Birim;

1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.

2- Başvuruları değerlendirerek raporlar ve arşivler.

3- Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.

4- Şiddet olaylarının Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirilmesini sağlar, eş zamanlı olarak olayı kurumun hukuk birimine iletir.

5- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

6- Aylık çalışma formunu her ay raporlar, Konya İl Sağlık Müdürlüğüne gönderir.

7- Çalışan hakları ve güvenliği komitesini toplar, sekretaryalığını yapar.

8- Hizmetten çekilme talepleri ile ilgili prosedürü yürütür.

9-Çalışan memnuniyet anketleri uygulamasını yapar.

İLETİŞİM

0 332 224 43 13