Eczane

TARİHÇE

Hastane eczanemiz 2009 yılında kurulmuştur. Hizmet sürecinde 1 Başeczacı, 3 Eczacı ve 10 Eczane teknisyeni kadromuzla aktif hizmet (Nöbet hizmeti ile kesintisiz) sunmaktayız. 2015 yılında ana eczanemiz ile beraber Onkoloji Eczanesi de faaliyete geçirilmiştir.

YER VE KAPASİTE

Eczanemizin iş akış sürecinde; yatarak tedavi görmekte olan hastaların günlük düzeyde ilaçlarını karşılamak esastır. Gerekli ilaçların Dahili ve Cerrahi Anabilim Dalları ile beraber belirlenmesi, alım süreçleri, stoklama, ilaçların hastalara sevk ve idaresi Eczane tarafından yürütülmektedir. Ana eczaneye bağlı olarak Kempoterapi eczanesi, serum deposu ve soğuk zincir ilaçlarının muhafazasını gerçekleştirmek amacıyla soğuk odamız oluşturulmuştur.

Yataklı servis ilaçları hastane eczanesinden, serumlar depomuzdan karşılanmaktadır. Antineoplastik tedaviler hem ayaktan hem yatan hastaların tümünü kapsayacak şekilde ilaçlar Kemoterapi Eczanesinden karşılanmaktadır.

ECZANE İŞLEYİŞİ

Hastane eczanemizde yatan hastalara hizmet sunan birimlerin ve kemoterapi tedavilerindeki ilaç taleplerinin temin edilmesi, sipariş edilmesi, depolanması, muhafazası, hazırlanması, ve iç dağıtımı ile ilgili işlemlerin doğru, hatasız ve zamanında uygulanmasını sağlamak ve yönetmektir. Tüm eczane işleyiş süreçlerinde hasta ve çalışan güvenliği ilkelerinden taviz vermeden ilaç ile tedavi hizmetinin hızlı bir şekilde sunulması sağlanmaktadır.