Halkla İlişkiler Birimi

TARİHÇE

Halkla İlişkiler Birimi 2010 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Birimde 1 idari personel hizmet vermektedir.

YER VE KAPASİTE

B-D blok koridoru üzerinde bulunan birim;

a) Görüş–Öneri kutularının takibini ve değerlendirme toplantısının organizasyonunu yaparak toplantı sonucunda planlanan çalışmaları yürütür.

b) Ayın Personelleri ekip toplantısı ve töreninin organizasyonu ile sekretaryalığını yapar.

c) Hastaneye ait broşürlerin düzenlenmesi, basımı ve broşürlüklerde devamlılığını sağlar.

d) Hastane içerisindeki hasta ve personel bilgilendirme panolarını takip ederek güncel olmasını sağlar.

e) Yatan hasta, ayaktan hasta ve acile gelen hastaların memnuniyet anketlerini aylık olarak uygular.

f) Kurumlar arası iletişimi sağlar, kurumun tanıtımını yapar.

g) Dış kurumlarla indirimli hizmet (yüzme havuzu, otel, lokanta, mağaza, spor, uçuş, tiyatro, sinema vb.) düzenler.

h) Hastane çalışanları için sosyal etkinlikler (piknik, gezi, tiyatro, dinleti, konser konferans vb.) düzenler.

i) Hastalara özel sosyal faaliyetler düzenler.

j) Birim faaliyet raporunu yıllık olarak hazırlar.

k) Özel gün ve kutlamaların organizasyonunu yapar.

l) Hastane yönetimince verilen diğer görevleri gerçekleştirir.

İLETİŞİM

0.332. 224 43 13