Hasta Hakları

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Hakları Birimi mayıs 2010 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.
Hasta Hakları uygulamalarının yapıldığı birime hastalarımız elektronik posta, telefon, şikayet kutuları ve şahsen müracaat yoluyla başvurabilmektedirler. Birime iletilen sorunlar öncelikle mümkün olduğunca yerinde çözülmeye çalışılmakta ve 8 kişiden oluşan Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilen bütün müracaatların sonuçları müracaat sahibine iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilmektedir. Birime ulaşan bütün şikayet, öneri ve teşekkürler değerlendirilir ve bu doğrultuda elde edilen bilgiler hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla hastane hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılır. Ayrıca birim tarafından belli periyotlarla hastane personeline hasta hakları ve iletişimle ilgili eğitimler verilmektedir.
Kuruluşumuza sağlık hizmeti almak üzere başvuran herkesin;

 1. Adalet ve hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde hizmet alma,
 2. Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenme,
 3. Hizmet aldığı sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme,
 4. Hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme,
 5. Mahremiyete uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma,
 6. Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma,
 7. Tedavisini reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 8. Tedavisini reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 9. Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 10. Kurumun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini  yerine getirme,
 11. Saygı, itina  ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti alma,
 12. Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma,
 13. Kurumda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme ,
 14. Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme,
 15. Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanma,
 16. Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yaralanma,
 17. Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme hakkı vardır.

İletişim için:
Telefon: 0332-241 50 00
Faks: 0332-241 77 91
Elektronik Posta: hastahaklari@selcuk.edu.tr