Maaş Tahakkuk

TARİHÇE

Hastane Maaş Tahakkuk birimi hastanemizin kuruluşu ile beraber faaliyete geçmiştir. Birimimizde 1 Müd. Yrd. ile 5 personel hizmet vermektedir.

YER VE KAPASİTE

Yaklaşık 35 m2 lik bir alanda 5 masa ile hizmet verilmektedir. Hastane personelinin (döner sermaye ve genel bütçe’den maaş alan memurların) maaşlarının, döner sermaye ek ödemelerinin, nöbet ücretlerinin, terfi farklarının, yolluklarının ve diğer özlük haklarının yapılması ve takibinden sorumludur.

Çalışanların aylık maaşlarını yapmak, ilgili muhasebe müdürlüğü ile kontrol edip hesaplarına aktarmak.

Terfi eden personellerin terfi farklarını yapmak ve muhasebe müdürlüğüne iletmek.

Döner sermaye ek ödemelerini yapmak ve personelin hesabına aktarılmasını sağlamak.

Radyasyona maruz kalarak çalışan personellerin yıpranma tazminatlarını aylık ve yılsonu emekli keseneklerine yansıtmak.

Çalışanın tayini esnasında personel nakil formlarını temin ederek onaylatmak.

Sendika kesinti listesini hazırlayarak ilgili sendikalara havale etmek.

Geçici görev yolluklarını yapmak.

Sürekli görev yolluklarını yapmak.

İcra dairelerden olan kesintileri yapmak ve ilgili icra dairelerine yatırmak.

Yeni göreve başlayan ve görevden ayrılan personelin işlemlerini yapmak.

Çalışanların emeklilik işlemlerini yapmak. Aylık emeklilik kesintilerini SGK’ya göndermek.

Çalışanın geçmişe yönelik alacaklarını hesaplamak gereğini yerine getirmek.

Nöbet ve icap ücretlerini yapmak.