Rapor Merkezi

TARİHÇE

Rapor Merkezi Birimi, 2009 yılında kurulmuştur. Bölümümüz 2 idari personel ile hizmet vermektedir.

YER

Rapor Merkezi Birimimiz, hastanemizin D blok giriş katında hizmet vermektedir.

İŞ BÖLÜMÜ

Rapor Onay Bölümü

Adli İşlemler

İŞ AKIŞI

Rapor Onay Bölümü: İstirahat Raporları, İlaç Raporları, Medikal Malzeme Raporları, Durum Bildirir Raporları, Doğum Raporları ve Ölüm Belgelerinin kontrolü yapılır ve hatalı olan raporlar bölümlere gönderilir. Düzeltme işlemi yapılarak birimimize gelen raporlar tekrar kontrol edilir ve Başhekimlik onayları Başhekim İmza Yetkilisi Memurumuz tarafından yapılır.

Adli İşlemler: Kurumlardan gelen resmi yazıların kabulü ve EBYS kayıtları yapılır. Hastaların üst yazıda belirtilen bölümlere sevki yapılarak gerekli muayeneleri yapılır ve düzenlenen raporlar bölümümüze iletilir. Düzenlenen raporlar ile istenilen tedavi evrakları birimimiz tarafından hazırlanarak, EBYS sisteminden üst yazı yazılır ve ilgili makama gönderilir.

20.03.2013 tarihinden itibaren hastanemizde Adli Tıp Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır. Kurumların üst yazı ile adli vaka hastalarına istenilen Kati (Kesin) Raporları için şahıslar birimimize başvuruda bulunur veya evrakları posta yolu ile gelir. EBYS sisteminde yazıların girişi yapılır ve Poliklinik kaydı yapıldıktan sonra Adli Tıp Polikliniğimize yönlendirilmektedir. Adli Tıp uzmanı tarafından hastanın muayenesi yapılır ya da hasta olmadan evrak üzerinden incelemeler yapılarak raporları düzenlenir. Şahıslara ait düzenlenen raporlar birimimiz tarafından hazırlanarak, EBYS sisteminden üst yazısı yazılır ve ilgili makama gönderilir.