Refakatçi Politikası

 • Hastanemizde refakatçilerin kalması için uygun koşullar sağlanmıştır.
 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilir. Hastanıza refakatçi gerekip gerekmediği konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir. Doktorunuz aksini söylemediği sürece refakatçi bırakmanız gerekmektedir.
 • Yoğun Bakım Ünitemizde refakatçi uygulaması yoktur.
 • Kadın hastaların bulunduğu hasta odalarında, hastalarımızın mahremiyeti açısından erkek refakatçi kalamaz fakat özel durumlarda karar hekime aittir.
 • Çocuk servislerindeki hastalar anne refakatinde kalır. Özel durumlarda baba refakati ya da her iki ebeveynin refakati hekim kararına bağlıdır.
 • Refakatçi Hemşire / Doktor viziti ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır. Gerekli bilgi vizit sonrasında hasta yakınına verilir.
 • Refakatçilerin hasta bakımına sadece doktorun ve hemşirenin izin verdiği ölçüde katılması beklenmektedir.
 • Refakatçinin, hastanın güvenliği açısından doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında herhangi bir uygulamada bulunması yasaktır. İlgili doktor ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 • Hasta güvenliği kapsamında refakatçi hastasının yanından ayrılacağı ya da refakatçi değişimi yapılması gibi durumlara yönelik hemşireye bilgi vermelidir.
 • Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uymalıdır. (El hijyeni, düşme riski eğitimi…vs.)
 • Refakatçiler istirahat etmek için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları önemlidir.
 • Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi önerilmektedir.
 • Hastane içerisinde tütün/ alkol vb. kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır. Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdır. Kural İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu sonlandırılarak gerekli işlem başlatılır.
 • Servise gelen hasta yakınına refakatçi kartı verilir. Refakatçilerin hastanemizde refakatçi olarak bulundukları sürece kartlarını üzerlerinde görünür bir şekilde taşımaları gerekmektedir. Refakatçi kartı başkası tarafından kullanılmaz.
 • Refakatçi kartı, giriş çıkışlarda güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilir.
 • Refakatçiye refakat kartlarını göstermek sureti ile ayrı bir ücret ödemeksizin kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri verilir.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya-malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamakla mükelleftir.
 • Refakatçilerin hastalarının taburcu olması durumunda refakatçi kartlarını teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi “dilek-öneri kutuları”, “Hasta İletişim Birimi” ne iletebilirsiniz.

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ- HASTALARA REFAKAT ŞEKLİ VE KOŞULLARI
MADDE 62 – Hastaların yanında refakatçı kalması, kurumda ağır hasta bakımını gerektiren hizmet birimi bulunmadığı takdirde ve tıbbi bir zorunluluk olmak kaydıyla ilgili dal uzmanının lüzum göstermesi ve baştabibin muvafakatı ile belirtilen sürece mümkündür.

Refakatçılar, mümkün olduğu ve lüzum görüldüğü takdirde kurumun vereceği özel kıyafet ve kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler. Kadın servisinde erkek refakatçı kalamaz. Özel oda dışındaki refakatçılara yatak verilmek mecburiyeti yoktur. Sürekli kalan refakatçıların iaşesi genel esaslar dahilinde kurumca karşılanır. Ücretli hastaların refakatçılarından Bakanlık fiyat tarifesine göre ücret alınır.
Refakatçılar, tabiplerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Refakatçılara hizmet edilmez.