Tesis Güvenliği Komitesi

Doç. Dr. Hüsamettin VATANSEV
Başhekim Yardımcısı

Başkan

Öğr.Gör. Mehmet GÜLHAN
Hastane Başmüdürü

Üye

Ürkiye ARAS GENÇ
Hastane Müdür Yardımcısı

Üye

Mustafa ÇALIM
Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Üye

Uzm. A. Atilla ÇALIŞKAN
Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Volkan YERCİ
Hastane Müdür Yardımcısı

Üye

Fatma UĞUR ÖZEREN
Ev İdaresi Uzmanı

Üye

Ramazan EROĞLU
Başteknisyen

Üye

Handan KİRAZLI
Kalite Birim Sorumlusu

Raportör