Basın Birimi

YER VE KAPASİTE

B-D blok koridoru üzerinde bulunan birim;

a) Fakültemiz ve Hastanemizin misyonu ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar.

b) Günlük olarak medya takibi yaparak, Hastane ve Fakülte haberlerini arşivler.

c) Olumlu olumsuz tüm haberlerin takibi ve kontrolünün sağlanması için basın mensupları ile sürekli diyalog halinde olur.

d)Hastane ve Tıp Fakültesi bünyesinde basına yansıyacağı düşünülen konularda haberler yaparak medyaya servis edilmesini sağlar.

e)Hastanemiz veya Tıp Fakültesi ile ilgili kurum içinde yapılacak haberlerde koordinasyonu sağlayarak basın mensuplarına haberin yapılması esnasında eşlik eder.

f)Web sayfalarına haberleri girer ve gerektiğinde değişikliğini yapar.

g) “Hastanemizden haberler” panolarına hastanemizle ilgili güncel haberleri asar.

h)Tıp Fakültesi ve hastaneye ait afiş, broşür vs. çalışmalarını Halkla İlişkiler Birimi ile koordineli olarak yapar.

i)Hastane bültenlerini hazırlar, dizgi grafik tasarımını yapar, basımını, hastane ve fakültenin tamamına dağıtımını tamamlar.

j)Fakülte ve Hastane personellerine yönelik düzenlenen sosyal faaliyetler ile özel günlerin, kutlama programlarının fotoğraf çekimini ve haber işini yapar, faaliyet fotoğraflarını arşivler.

k)Tanıtım videoları kamera çekimleri ve montaj aşamalarını takip eder, özel haberler konusunda basına yardımcı olur.

l)Hastaneye ya da fakülteye başvuran basın mensuplarına eşlik eder, yardımcı olur.

m)Halkla İlişkiler Birimi ile birlikte davetiye, teşekkür belgeleri ve hastane ya da fakülteye ait broşürlerin tasarım, grafik aşamasını yapar.

n) Hastane yönetimince verilen diğer görevleri gerçekleştirir.

İLETİŞİM

0.332. 224 45 37- 224 48 42