Merkezlerimiz

TRANSFÜZYON MERKEZİ

TRANSFÜZYON MERKEZİMİZİN ÇALIŞMA ALANLARI

Donör adaylarının uygunluk açısından değerlendirilmesi
Kan grubu belirlenmesi
Sifiliz testi
Torbaya tam kan alınması
Üçlü torbaya kan alınarak eritrosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma (TDP) elde edilmesi
Aferez işlemleri (Trombosit elde edilmesi)
Alınan kan ve kan ürünleri ile ilgili uygunluk testlerinin yapılması
Elde edilen plazma ve diğer komponentlerin uygun koşullarda saklanması ve gerektiğinde kullanıma verilmesi
Alınan ve kullanımına gerek duyulmayan kanların uygun koşullarda saklanması ve gerektiğinde kullanıma verilmesi
Transfüzyon verilerinin izlenmesi ve istatistiklerin tutulması

OLANAKLARI

Torba santrifüj
Aferez cihazı
Otomatik ekstraktör
Trombosit agitatör
Plasmatherm
Hemogram cihazı
Kan Çalkalama cihazı

TRANSFÜZYON MERKEZİ SORUMLUSU

Doç.Dr. Uğur ARSLAN

MERKEZ ÇALIŞANLARI

Sorumlu Tekniker: Emine UÇAR
Zeyneb KAVAS
Derya ÖZTÜRK
Fatma AYDIN
Gül SAĞIR
Gülay YILDIRIM
Abdullah ŞENER
Apdullah YEDİPUNAR
Selin BAĞIRSAKCI
Halil YALÇINKAYA
Merve SARIYILDIZ
Meral YÜKSEL