Yeşil Kartlı Hastalar

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Hastanemiz arasında yapılan özel protokol kapsamında 01.01.2016 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60. Maddesi birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler için (YEŞİLKARTLI HASTALAR) sevk zinciri kaldırılmış olup hastanemize doğrudan müracaat edebileceklerdir.