Hasta Yatış-Çıkış

HASTA KABUL YATIŞ

1.Hasta İlk müracaat birimlerimiz poliklinik binalarında ilgili polikliniklerin içerinde hizmet vermektedir.

2.Hasta ilk müracaat birimi 08:00-16:00 saatleri arası görev vermekte ve 16:00-08:00 saatleri arası bu hizmet acil vezne tarafından verilmektedir.

3.Yatışına karar verilen hasta poliklinik işlemleri bittikten sonra doktor tarafından düzenlenen yatış evraklarıyla birlikte yatışı yapılacak olan servise başvurur.Burada bulunan kat sekreteri yatış işlemini gerçekleştirir.

4.Ücretli hastaların ödeme işlemleri çıkışı sırasında yapılır.

ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

1.Hasta çıkış işlemleri bilgi işlem tıbbi sekreteri tarafından yapılır. Çıkış işlemlerinin tamamlanması ile hasta taburcu edilir.

2.Ücretli hastalar ödemelerini yapmaları ile birlikte taburcu işlemleri başlar, bu işlemler tamamlandıktan sonra hastanemizden ayrılışları tamamlanır.