Hastane İlkokulu

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İLKOKULU

AMACI

1.Okulumuzun amacı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Hizmetler Yönetmeliğinin 42. Maddesine göre süreğen hastalığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören İlkokul öğrencilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden geri kalmamalarını sağlamaktır.

2.Hastanede tedavi gören çocukların içinde bulundukları ortama ve topluma uyumlarını sağlamak.

3.Hastane korkularını yenmelerine, okul özlemini gidermelerine, örgün eğitim yaşantılarını sürdürmelerine imkân ve ortam hazırlamak.

4.İlköğretim amaçlarının gerektirdiği iyi bir yurttaş olma yolunda temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.

5.Çocuğu hastalık ve hastane psikolojisinden uzaklaştırarak günlük yaşamlarını problemsiz sürdürmelerine imkân ve ortam sağlamak.

7.Öğrencilerin devamsızlık nedeniyle sınıfta kalacağım yönündeki kaygı, korku ve endişelerini gidermek.

OKULUN TARİHÇESİ

Okulumuz Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlara ait açma, kapatma ve ad verme yönetmeliği uyarınca 20.09.2010 tarih ve 2010/ 29 sayılı İl Milli Eğitim Komisyonu kararı ile açılmıştır. Şu an itibariyle çocuk nefroloji , çocuk kardiyoloji,çocuk onkoloji ve çocuk immünolojisi ve alerji alerji bölümünde yatan öğrencilerimize eğitim vermekteyiz.Okulumuz bünyesinde anasınıfımız da mevcuttur.Okulumuzun 1 adet ilkokulu, 1 adet anasınıfı bulunmaktadır.

OKULUN BİNA DURUMU

Hastanemiz 10. Kat A Blok Çocuk servsi 2’de Ana Sınıfı- C Blok Çocuk servisi 1’de İlkokul olarak Eğitim-Öğretim faaliyetlerini göstermektedir.

 

 

ÖĞRETMEN DURUMU

Okulumuzda şuan 3 sınıf öğretmeni ve 1 anasınıfı öğretmeni bulunmaktadır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Okulumuzda Eğitim ve Öğretim çalışmaları sınıf ortamında ve yatak başı olarak yapılmaktadır. Hekimlerin odasından yada yatağından çıkmasında sakınca görülmeyen öğrenciler sınıfımıza gelerek eğitim ve öğretim çalışmalarına katılmaktadır. Odasından veya yatağından çıkmasında sakınca görülen öğrenciler için ise odalarına gidilerek yatak başı eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.Birinci sınıf kademeleri için (1,2,3,4 sınıflar) Birleştirilmiş sınıf programları ve bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulanır.Hastane ilkokuluna 1 aydan fazla devam eden öğrencilerin başarı değerlendirmesi yapılarak kayıtlı oldukları okullara gönderilmektedir.

Sınıf Öğretmenleri

Cengiz ATEŞ – Dilek BAĞCI – Cebrail BEKTAŞ

Anasınıfı Öğretmeni

Sebahat GÖÇER