Ev İdaresi

Çamaşırhane, Terzihane, Atık Merkezi ve Berber Ev İdaresine bağlı birimlerdir. Bu birimlerin çalışma düzeni, takibi, malzeme alımları ve kontrolleri, temizlik malzemelerinin teknik şartnamelerinin hazırlanması Ev İdaresi biriminin sorumluluğundadır.

Çamaşırhane: Hastanede kullanılan tüm tekstil malzemelerin yıkanması, ütülenmesi işlemlerini gerçekleştirir. Vardiyalı olarak çalışılmakta ve 24 saat hizmet verilmektedir. Çamaşırhanede faal olarak 7 adet 60 kg çamaşır yıkama makinesi,1 adet 30 kg çamaşır yıkama makinesi, 1 adet 20 kg çamaşır yıkama makinesi, 9 adet 30 kg çamaşır kurutma makinesi, 2 adet 60 kg kurutma makinesi, 1 adet silindir ütü, 1 adet ev tipi çamaşır yıkama makinesi hizmet vermektedir. 14 kişi çamaşırhane personeli ve 1 kişi Çamaşırhane sorumlusu olarak çalışmaktadır. Ayda 100000-120000 parça çamaşır yıkanmaktadır.

Terzihane: Hastanede kullanılan tüm tekstil malzemelerin dikilmesi, onarılması ve bakımı işlemlerini gerçekleştirir. Ameliyathane yeşil örtüleri, sedye örtüsü, çarşaf, delikli çarşaf ve batın havlusu dikilmektedir. 3 kişi terzihane personeli olarak hizmet vermektedir. 3 adet dikiş makinesi, 1 adet ovarlok makinesi, 1 adet nakış makinesi bulunmaktadır. Ayda 1000-1500 metre kumaş dikilmekte ve onarım gerektiren çamaşırlara tamirat yapılmaktadır.

Hastane Berberi: Hastanede yatan hastalar, hasta yakınları ve hastane personelinin tıraşlarının yapılması işlemlerini gerçekleştirir.1 kişi berberlik hizmetini vermektedir. Ayda 250-300 kişiye tıraş yapılmaktadır.

Atık Merkezi: Hastanenin atıklarının geçici olarak depolandığı ve atık personeli ile belediye ve firmalara teslim edildiği birimdir.4 kişi atık personeli olarak çalışmaktadır.1 kişi 08:00-17:00 çalışmakta,3 kişi vardiyalı olarak çalışmakta ve 24 saat hizmet verilmektedir. 1 adet tıbbi atık deposu,2 adet tehlikeli atık deposu, 1 adet ambalaj atığı deposu, 16 adet toprağa gömülü evsel atık konteynırı ve 1 adet cam atık konteynırı bulunmaktadır. Hastanemizde ayda 22-24 ton arası tıbbi atık, 1,5-2 ton arası tehlikeli atık, 60-65 ton arası evsel atık ve 4-5 ton arası ambalaj atığı çıkmaktadır.