Ev İdaresi

EV İDARESİ BİRİMİ

Çamaşırhane, Terzihane, Atık Merkezi ve Berber Ev İdaresine bağlı birimlerdir. Bu birimlerin çalışma düzeni, takibi, malzeme alımları ve kontrolleri, temizlik malzemelerinin teknik şartnamelerinin hazırlanması Ev İdaresi biriminin sorumluluğundadır.

Çamaşırhane: Hastanede kullanılan tüm tekstil malzemelerin yıkanması, ütülenmesi işlemlerini gerçekleştirir. Vardiyalı olarak çalışılmakta ve 24 saat hizmet verilmektedir. Çamaşırhanede faal olarak 7 adet 60 kg çamaşır yıkama makinesi,1 adet 30 kg çamaşır yıkama makinesi, 1 adet 20 kg çamaşır yıkama makinesi, 9 adet 30 kg çamaşır kurutma makinesi, 2 adet 60 kg kurutma makinesi, 1 adet silindir ütü, 1 adet ev tipi çamaşır yıkama makinesi hizmet vermektedir. 14 kişi çamaşırhane personeli ve 1 kişi Çamaşırhane sorumlusu olarak çalışmaktadır. Ayda 100000-120000 parça çamaşır yıkanmaktadır.

Terzihane: Hastanede kullanılan tüm tekstil malzemelerin dikilmesi, onarılması ve bakımı işlemlerini gerçekleştirir. Ameliyathane yeşil örtüleri, sedye örtüsü, çarşaf, delikli çarşaf ve batın havlusu dikilmektedir. 3 kişi terzihane personeli olarak hizmet vermektedir. 3 adet dikiş makinesi, 1 adet ovarlok makinesi, 1 adet nakış makinesi bulunmaktadır. Ayda 1000-1500 metre kumaş dikilmekte ve onarım gerektiren çamaşırlara tamirat yapılmaktadır.

Hastane Berberi: Hastanede yatan hastalar, hasta yakınları ve hastane personelinin tıraşlarının yapılması işlemlerini gerçekleştirir.1 kişi berberlik hizmetini vermektedir. Ayda 250-300 kişiye tıraş yapılmaktadır.

Atık Merkezi: Hastanenin atıklarının geçici olarak depolandığı ve atık personeli ile belediye ve firmalara teslim edildiği birimdir.4 kişi atık personeli olarak çalışmaktadır.1 kişi 08:00-17:00 çalışmakta,3 kişi vardiyalı olarak çalışmakta ve 24 saat hizmet verilmektedir. 1 adet tıbbi atık deposu,2 adet tehlikeli atık deposu, 1 adet ambalaj atığı deposu, 16 adet toprağa gömülü evsel atık konteynırı ve 1 adet cam atık konteynırı bulunmaktadır. Hastanemizde ayda 22-24 ton arası tıbbi atık, 1,5-2 ton arası tehlikeli atık, 60-65 ton arası evsel atık ve 4-5 ton arası ambalaj atığı çıkmaktadır.