İnsan Kaynakları

657’ye TABİ PERSONELİN;

*İlk defa yada naklen memur olarak atananların ilgili kanun,tüzük,yönetmenlik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.

*Adaylıkla bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adylarında ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.

*Memurların kurum içi görevlendirme,kurum nakilleri, emeklilik, istifa ile ilgili işlemleri yapmak.

*Memur personellerin derece terfi ve kademe ilerlemelerini kayıtlarını tutmak.

*İntibakla ilgili yazışmaları yapmak.

*Memurların kıdem ve hizmet yıllarını tespitini yapmak.

*Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayara yüklemek.

*İşe yeni başlayacak memurların SGK giriş işlemlerin yapmak.

*Askerlik ve hizmet borçlanma işlemlerini yürütmek.

*Gizli sicil raporlarının düzenlenmesi, işlemlerini yapmak

*Yıllık mazeret , hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişik işlemleri yapmak.

*İzinlerini yurt dışında geçirmek isteyenlerin yurt dışı izin evraklarını hazırlamak.

*Çalışanlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal beyanı almak.

*Hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporu getirmesini sağlamak

* Kanunlar ve üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONELİN;

*Kadro pozisyon alınma değişikiği ve boşalan pozisyonların takipleri işlemlerini yapmak.

*İşe alınacakların niteliklerini belirtmek.

*Alımı için gerekli izinlerden sonra ilana çıkmak.

*Personel alım komisyonunu oluşturmak.

*Başvuruları kabul etmek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

*Kazananların ilanını yapmak.

*Gerekli belgelerini tamamlayanların sözleşmelerini yapmak ve işe başlatmak.

*Herhangi bir nedenle ayrılmaları durumunda ilişiklerini feshetmek.

SÖZLEŞMELİ (4/C) PERSONELİ;

*Sözleşmelerine göre işe başlatma ve sözleşme süresi bitenlerin ilişiklerinin kesilmesi işletmelerini yürütmek.

*İzin, rapor vb. özlük işlemlerini takip etmek

*Personeller ile ilgili her türlü görevlendirme, yer değişikliği vb. işlemlerin onayını almak, ilgililere bildirmek.

* Bunların dışında kalan ve çalışanların hertürlü özlükle ilgili işlemleri yürütmek.

*Personelin mesaiye devamını takip etmek, kontrol etmek ve kayıtlarını tutmak.

*Çalışanların hastane kimlik kartlarını vermek.