Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

TARİHÇE

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi 2012 yılında kurulmuştur. Birimde 1 Sosyal Hizmet

Uzmanı hizmet vermektedir.

YER VE KAPASİTE

B-D blok koridoru üzerinde bulunan birim;

a. Hastanede görev yapan sosyal çalışmacıların tamamı birime bağlı olarak çalışır.

b. Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastaların sık görüldüğü acil, psikiyatri, onkoloji, fizik tedavi vb. klinikler-servisler ile diyaliz, çocuk izlem merkezi vb. birimlerde tam veya kısmi zamanlı olarak sosyal çalışmacının gerekli olması halinde, hastanedeki sosyal çalışmacı sayısına göre planlamayı sosyal hizmet birim sorumlusu yapar.

c. Sosyal çalışmacılar sosyal hizmet birim sorumlusunun onayı dışında başka birim ya da klinik-servise gönderilemez. Söz konusu birimlerde ya da klinik-servislerde sosyal çalışmacıya ihtiyaç varsa Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Konsültasyon Formu ile birime talep edilir.

ç. Klinikte-serviste veya farklı hizmet birimlerinde, sosyal çalışmacıların mesleki çalışmalarını yürütmesi için gerekli koşullar, ilgili klinik-servis veya birim dahilinde sağlanır.

d. Hastaneye başvuran ve tıbbi tedavi sürecinde sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar, hastanın hekimi tarafından Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Konsültasyon Formuna uygun olarak birime havale edilir.

e. Sosyal çalışmacının mesleki görüşme yaptığı hasta için Hasta Görüşme Formu düzenlenir. Hastayla ilgili yapılan her görüşme süreci forma kaydedilir.

f. Formlar birimde muhafaza edilir. Gerekli durumlarda hasta dosyasına Hasta Görüşme Formu eklenir. Görüşme neticesinde hasta hekim tarafından havale edilmiş ise hekimine Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Konsültasyon Formu ile bilgi verilir.

g. Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında, gerektiğinde hastanede, hastanın ikametinde, işyerinde okulunda veya sosyal ortamında sosyal inceleme yapılır.

ğ. İncelemeyi yapan sosyal çalışmacı, Sosyal İnceleme Raporunu düzenler. Sosyal çalışmacı, bu raporun gerekli hallerde ilgi kurum ve kuruluşlara bir üst yazı ekinde gönderilmesini sağlar. Raporun bir nüshası gizliliğe uygun olarak birimde muhafaza edilir ve bir nüshası hasta dosyasına konur. Hastane dışı kurumlardan hizmet talebi resmi yazı ile yapılır.

h. Yapılan sosyal hizmet müdahalesi her bir gün için Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Kayıt Defterine kaydedilir. Aynı gün içinde aynı kişi için birden fazla kayıt yapılmaz.

ı. Sosyal Hizmet Biriminin yaptığı çalışmalar, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Faaliyet Formu veya bakanlıkça her istediğinde ve rutin olarak, her yılın her yılın Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasının sonuna kadar hazırlanarak Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesi’ne resmi yazı ve e-posta olarak iletilir. Tüm formlar hastane otomasyon sistemine eklenir. Kayıt ve raporlar zamanında ve düzenli olarak iletilir.

İLETİŞİM

0.332. 224 48 42